Polecamy

Start arrow Zaliczka Alimentacyjna
Zaliczka Alimentacyjna - Akty Prawne


Komunikat po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. akt P 18/06 (Dz. U. z dnia 7 lipca 2008 r., Nr 119, poz. 770)

   Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. 2005 nr 86 poz. 732) - tekst ujednolicony - stan na dzień 2005.10.11

   Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006r. zmieniejące rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zalizki alimentacynej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz.U. 2006 nr 120 poz. 833)


Teksty powyższych aktów prawnych zostały pobrane z Internetowego Systemu Informacji Prawnej Kancelarii Sejmu.